บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธอส. เปิดรับสมัคร "โครงการ New Gen Hug บ้านเกิด Season 2"
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 พ.ย. 2023
icon view 566
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ ผู้หญิง (Women Thailand Cyber Top Talent 2023)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 พ.ย. 2023
icon view 615
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ย. 2023
icon view 6
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
depa เปิดรับสมัครผู้เรียน "หลักสูตร Coding ด้วยนวัตกรรม Low-Code/No-Code" ภายใต้โครงการ "Coding for Better Life" เพื่อการจัดการองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 พ.ย. 2023
icon view 69
default
ข่าวประกาศ
depa เปิดรับสมัครผู้เรียน หลักสูตร "Coding ด้วยปัญญาประดิษฐ์" ภายใต้โครงการ "Coding for Better Life" เพื่อกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 พ.ย. 2023
icon view 82
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหินฟ้าผจญภัยไปกับกองเรือเหาะ ท่ามกลางสงคราม ความรัก และสันติภาพเหนือน่านนภาแห่ง Spheara Airship: Kingdoms Adrift พร้อมให้บริการบน PC วันที่ 21 กันยายน นี้
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ก.ย. 2023
icon view 27
default
ข่าวกิจกรรม
depa x NCC จัดงาน Thailand Smart City Expo 2023
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ก.ย. 2023
icon view 93
default
ข่าวประกาศ
คู่มือการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง สำหรับนักพัฒนา (Building the City Data Platform: A Step-by-Step Guide)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.ย. 2023
icon view 43
default
ข่าวประกาศ
depa x สถานทูตไทยประจำนิวซีแลนด์ จัดกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมเกษตร และขยายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศนิวซีแลนด์ ยกระดับและส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหารของไทย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ส.ค. 2023
icon view 54
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินสำหรับภาคธุรกิจ (ระบบ PromptBiz)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ส.ค. 2023
icon view 16
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับผู้สมัครแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2023
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ส.ค. 2023
icon view 36
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ส.ค. 2023
icon view 34