บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
News
ดีป้า !! เปิดบ้าน “Thailand Digital Valley” ต้อนรับคณะผู้ประกอบการ SMEs ยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่คลัสเตอร์ 4.0 คลัสเตอร์ดิจิทัลอย่างอบอุ่น
29 ม.ค. 2023
3
News
#DigitalCEO6 ยกทัพวิทยากรตัวจริง เปิดโลกความรู้สำหรับผู้นำยุคดิจิทัล
28 ม.ค. 2023
2
News
depa เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาจาก University of Delaware, USA ในโครงการ"ผู้พิการศึกษาและวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย" (Thailand DIST/ENTR Winter 2023)
27 ม.ค. 2023
1
News
depa จับมือ กระทรวงแรงงาน เพิ่มศักยภาพแรงงานไทย เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยในอนาคต
27 ม.ค. 2023
2
News
ดีป้า ร่วมหารือคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เตรียมความพร้อมเปิดตัวศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X CENTER)
26 ม.ค. 2023
4
News
“ผอ.ใหญ่ดีป้า” ให้สัมภาษณ์"การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ" ในรายการก้าวเปลี่ยนโลก ออกอากาศช่อง True4U 24
25 ม.ค. 2023
5
News
ดีป้า ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนคูปองดิจิทัลให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
25 ม.ค. 2023
2
News
depa ตะวันออก จับมือ DAT พัฒนาโครงการปั้นดิจิทัลสตาร์ทอัพ ม.ก. ศรีราชา
24 ม.ค. 2023
1
News
depa ตะวันออก - ผู้ว่าราชการ จ.ตราด มอบนโยบาย ทุเรียนตราด “ทุเรียนคุณภาพและคุณธรรม” ขยายผลสู่เมืองอัจฉริยะ “ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจเติบโต เกษตรปลอดภัย สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
24 ม.ค. 2023
2
News
depa - เมืองปากน้ำ พร้อมผลักดันแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จ.สมุทรปราการ สู่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
24 ม.ค. 2023
3
News
depa ร่วมกับ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา ผลักดันการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อการแปรรูป จ.สงขลา พัทลุง และสตูล
24 ม.ค. 2023
1
News
depa อีสานกลาง เข้าพบผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด สานต่อการขับเคลื่อนกานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
24 ม.ค. 2023
1