บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
News
depa และ เมืองพริบพรี พิจารณาผลักดัน (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จ.เพชรบุรี เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ
15 มี.ค. 2023
5
News
depa อีสานกลาง ชวนน้อง ๆ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรออนไลน์ในโครงการ HACKaTHAILAND 2023
15 มี.ค. 2023
3
News
depa ร่วมจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ราชบุรี
15 มี.ค. 2023
3
News
depa ตะวันออก ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี หารือสร้างอาชีพช่าง IoTs เรียนจบไม่ตกงาน หวังปั้นช่าง IoTs ภาคตะวันออก กว่า 1,000 ราย
14 มี.ค. 2023
2
News
depa ลุยงาน HACKaTHAILAND 2023 Roadshow รอบภาคเหนือตอนล่าง ผสานพลังพันธมิตรร่วมเดินหน้าเฟ้นหาสุดยอด Digital Solution ตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
14 มี.ค. 2023
2
News
“ตัดทุเรียนชะนีลูกแรก ปี 2566” depa ตะวันออก โชว์ผลงาน KASETTRACK คาดสร้างมูลค่าทุเรียนคุณภาพส่งออกกว่า 3,000 ล้านบาท
11 มี.ค. 2023
1
News
depa เดินหน้าจัดอบรมเชิงปฎิบัติ ให้แก่บุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง City Data Platform (CDP)
11 มี.ค. 2023
1
News
ดีป้า หนุน สำนักงาน ก.พ. เสริมทักษะดิจิทัลข้าราชการพร้อมเกษียณทั่วประเทศรู้ทันโลกออนไลน์ พร้อมขยายผลผ่านไลฟ์วัยเก๋าทั่วประเทศ
11 มี.ค. 2023
1
News
#DigitalCEO6 เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรม SCG Digital Innovation Garage และ 5G A-Z Center
11 มี.ค. 2023
2
News
depa จับมือ อพท. ร่วมผลักดัน ThailandCONNEX สู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
10 มี.ค. 2023
2
News
depa เดินหน้าสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
10 มี.ค. 2023
1
News
depa เข้าร่วมงานเสวนาสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเวทีพัฒนาตลาดการเงิน Private Market ส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทย
10 มี.ค. 2023
1