บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ข่าวกิจกรรม
depa ยกระดับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทยสู่สากล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 มี.ค. 2019
icon view
default
ข่าวกิจกรรม
“Digital transformation” วิถีแห่งโลกยุคใหม่
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 มี.ค. 2019
icon view
default
ข่าวกิจกรรม
depa ลุยหนัก ขับเคลื่อนอุบลราชธานีสู่ Smart City
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 มี.ค. 2019
icon view
default
ข่าวกิจกรรม
Hardware Startup ยกระดับขีดความสามารถประเทศไทย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 มี.ค. 2019
icon view
default
ข่าวกิจกรรม
depa ขยายองค์ความรู้ Smart Farming
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 มี.ค. 2019
icon view
default
ข่าวกิจกรรม
Startup ญี่ปุ่น ร่วมสร้างนวัตกรรม ผลักดันไทยแลนด์ 4.0
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 มี.ค. 2019
icon view
default
ข่าวกิจกรรม
เดินหน้าปั้น Unicorn Startup สัญชาติไทย ผงาดตลาดโลก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 มี.ค. 2019
icon view
default
ข่าวกิจกรรม
กองทุน DE พัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 มี.ค. 2019
icon view
default
ข่าวกิจกรรม
depa หนุนเทคโนโลยี Drone ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 มี.ค. 2019
icon view
default
ข่าวกิจกรรม
depa ร่วมขับเคลื่อน "เชียงใหม่เมืองสุขภาพ"
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 มี.ค. 2019
icon view
default
ข่าวกิจกรรม
จัดเต็ม เข้มข้น "สุดยอดหลักสูตร Digital CEO#2"
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 มี.ค. 2019
icon view
default
ข่าวกิจกรรม
ลุยเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ เปิดตัวโลโก้ Smart City Thailand 
พร้อมรับสมัครเมืองทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 มี.ค. 2019
icon view