บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประชาสัมพันธ์
Thailand OpenInfra Meetup 2022
30 พ.ย. 2022
1
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
30 พ.ย. 2022
1
ข่าวประกาศ
รายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
29 พ.ย. 2022
1
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)
28 พ.ย. 2022
1
News
depa ร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด: Thailand 4.0 The Future and Beyond
28 พ.ย. 2022
1
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการยื่นขอรับหรือจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566
25 พ.ย. 2022
1
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 2022
1
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft 365 Business Standard จำนวน 300 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 2022
1
News
depa มุ่งผลักดันประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนอัจฉริยะ
22 พ.ย. 2022
1
News
depa เหนือล่าง สานต่อการผลักดันพิษณุโลกนครอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
21 พ.ย. 2022
1
News
ดีป้า จับมือมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ปิดโครงการ “เก๋าเข้าใจ ภัย(ออนไลน์)เป็นศูนย์”
21 พ.ย. 2022
2
News
depa เหนือบน ลุย “เวียงโกศัย” เร่งสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม
21 พ.ย. 2022
1