บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินงานโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มิ.ย. 2022
ข่าวประกาศ
หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2
27 มิ.ย. 2022
10
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมจริยธรรม ปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรออนไลน์)
27 มิ.ย. 2022
7
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (ERP) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
27 มิ.ย. 2022
4
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาฟังก์ชันขยายสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลของระบบ Health Link สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
27 มิ.ย. 2022
3
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มิ.ย. 2022
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการ depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment และภายใต้โครงการ Digital Tourism Platform, Data Bank and Token ประจำปี 2565
24 มิ.ย. 2022
37
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มิ.ย. 2022
ดัชนีอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทย
ผลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2564
21 มิ.ย. 2022
34
News
depa เหนือล่าง ร่วมถกประเด็นการพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล จ.นครสวรรค์
21 มิ.ย. 2022
1
News
depa เหนือล่าง จับมือสภาเกษตรกรพิษณุโลก เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ยุคดิจิทัล
21 มิ.ย. 2022
News
depa ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบงานสารบรรณอัจฉริยะแก่ จ.ระยอง เพื่อเป็นต้นแบบนำร่องระดับจังหวัด ก่อนขยายผลสู่ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์
21 มิ.ย. 2022
2