บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
News
depa อีสานกลาง ร่วมหารือการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและการนำข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยามาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวขอนแก่น
23 ม.ค. 2023
2
News
คณะผู้บริหาร - พนักงาน depa ร่วมทำบุญครบรอบวันจัดตั้งปีที่ 6 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
23 ม.ค. 2023
5
News
ดีป้า ติดตามเกษตรกรชาวสวนประยุกต์ใช้ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น Kasettrack
23 ม.ค. 2023
1
News
depa ใต้ล่าง ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนามาตฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลการแพทย์
23 ม.ค. 2023
1
News
ดีป้า ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ "Smart Plant Factory"
23 ม.ค. 2023
1
News
ดีอีเอส – ดีป้า สานต่อภารกิจสร้างผู้นำยุคดิจิทัล รุกเปิดหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 6
21 ม.ค. 2023
3
News
depa x InnoSpace ผลักดัน Early-Stage Startup ไทยให้มีศักยภาพ เติบโตไปต่อได้อย่างยั่งยืน
20 ม.ค. 2023
2
News
depa เหนือล่าง จับมือ SGtech มหาวิทยาลัยนเรศวร ยกระดับ Certified Lab ในภูมิภาค
20 ม.ค. 2023
3
News
"ดีป้า" ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนเขตพื้นที่ภาคใต้ ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) ยกระดับท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City เต็มรูปแบบ
20 ม.ค. 2023
1
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 จำนวน 5 คัน ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
20 ม.ค. 2023
1
News
"ดีป้า" เดินหน้าขยายต่อความสำเร็จ 'นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2' ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในภาคเหนือผ่านกิจกรรม SCA on Tour
19 ม.ค. 2023
3
News
depa อีสานกลาง รุกเปิดพื้นที่ใหม่ จ.หนองบัวลำภู ผลักดันสู่เมืองอัจฉริยะ
19 ม.ค. 2023
1