บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
News
depa เหนือล่าง ร่วมกับ จ.อุตรดิตถ์ เดินหน้าผลักดันจังหวัดสู่เมืองอัจฉริยะ
19 ม.ค. 2023
2
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำนิทรรศการดิจิทัล Thailand for The Future ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 ม.ค. 2023
3
News
depa ภาคกลาง จับมือ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2566
19 ม.ค. 2023
1
News
depa ตะวันออก ดันจันทบุรี สู่เมืองอัจฉริยะ นครผลไม้ และเมืองแห่งอัญมณี
19 ม.ค. 2023
1
News
ดีป้า ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี 5G
18 ม.ค. 2023
2
News
ดีป้า ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เสริมสร้างทักษะด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และระบบนิเวศธุรกิจ Startup ในประเทศไทย เตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
18 ม.ค. 2023
1
News
depa อีสานตอนกลาง และ ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ร่วมผลักดันเมืองหนองคายอัจฉริยะ
18 ม.ค. 2023
3
News
depa ร่วมให้ความเห็นข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนพลเมืองอัจฉริยะ จ.บึงกาฬ
17 ม.ค. 2023
2
News
depa นำเสนอแนวทางขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลและยกระดับ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว – อีคอมเมิร์ซไทยด้วยดิจิทัลแก่นายกรัฐมนตรี
17 ม.ค. 2023
4
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารโครงการ Digital Skills for Media Industry ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ม.ค. 2023
4
News
depa อีสานกลาง ผลักดันแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จ.นครราชสีมา เข้าสู่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการฯ
16 ม.ค. 2023
2
News
ดีป้า ต้อนรับคณะผู้บริหาร #DigitalCEO6 ในกิจกรรมปฐมนิเทศและศึกษาดูงาน พร้อมเปิดบ้าน “Thailand Digital Valley” ต้อนรับอย่างอบอุ่น
15 ม.ค. 2023
6