บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ข่าวประกาศ
depa เปิดรับสมัครกลุ่มชุมชนและช่างชุมชนเข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 พ.ย. 2023
icon view 580
default
ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 พ.ย. 2023
icon view 15
default
ข่าวประกาศ
depa เปิดรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ เรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ย. 2023
icon view 20
default
ข่าวประกาศ
depa เปิดรับสมัครผู้เรียน หลักสูตร "Coding ด้วยปัญญาประดิษฐ์" ภายใต้โครงการ "Coding for Better Life" เพื่อกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 พ.ย. 2023
icon view 82
default
ข่าวกิจกรรม
depa เปิดหลักสูตรการยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่อบุคลากรในแวดวงสื่อสารมวลชน กับโครงการ Digital Skills for Media Industry
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ต.ค. 2023
icon view 49
default
ข่าวประกาศ
การรับสมัครผู้ประกอบการโดรนเพื่อการเกษตรเข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ต.ค. 2023
icon view 20
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดิจิทัลจั๊มสตาร์ท (DJS) รุ่นที่ 1 (Digital JumpStart #1 for Young Executives)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ต.ค. 2023
icon view 20
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ครั้งที่ 6/2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ต.ค. 2023
icon view 20
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดิจิทัลจั๊มสตาร์ท (DJS) รุ่นที่ 1 (Digital JumpStart #1 for Young Executives)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ก.ย. 2023
icon view 24
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ตามมาตรการ depa Digital Startup Fund ครั้งที่ 2 และ 12 ประจำปี 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ก.ย. 2023
icon view 27
default
News
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “สร้างอาชีพ วิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยว และสินค้าเกษตร”
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ก.ย. 2023
icon view 20
default
ข่าวประกาศ
คู่มือการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง สำหรับนักพัฒนา (Building the City Data Platform: A Step-by-Step Guide)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.ย. 2023
icon view 43