บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
การหาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่โรงแรม ภายใน Thailand Digital Valley
13 ม.ค. 2023
8
ข่าวประกาศ
แนวทางการจัดเก็บค่าบริการจัดการสินทรัพย์ของสำนักงาน ประเภทลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
13 ม.ค. 2023
6
ข่าวประกาศ
แนวทางการจัดเก็บค่าบริการจัดการสินทรัพย์ของสำนักงาน ประเภทลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
11 ม.ค. 2023
12
ข่าวประกาศ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2565
10 ม.ค. 2023
9
ข่าวประกาศ
ฉลองช่วงเวลาพิเศษ ขึ้นปีใหม่ 2566 depa มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย
29 ธ.ค. 2022
50
ข่าวประกาศ
เข้าใจ พ.ร.บ การปฏิบัติราชการทางอีเล็กทรอนิกส์ ยกระดับ 'ภาครัฐสู่โลกดิจิทัล'
22 ธ.ค. 2022
6
ข่าวประกาศ
อัตราค่าบริการการใช้พื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
22 ธ.ค. 2022
9
ข่าวประกาศ
depa ร่วมสนับสนุน SME ปรับตัวรับดิจิทัลเทคโนโลยี เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน หนุนโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการปรับตัว (Transformation Loan) กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา
22 ธ.ค. 2022
45
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
22 ธ.ค. 2022
55
ข่าวประกาศ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการ DP Build-up รอบสุดท้ายของปี Fast Track Lane
09 ธ.ค. 2022
8
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2566
01 ธ.ค. 2022
96
ข่าวประกาศ
รายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
29 พ.ย. 2022
4