บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2
27 มิ.ย. 2022
10
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการ depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment และภายใต้โครงการ Digital Tourism Platform, Data Bank and Token ประจำปี 2565
24 มิ.ย. 2022
37
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้ มาตรการ depa Diital Infrastructure Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อโครงสร้างพื้นฐาน Blockchain สำหรับบริการประชาชน
16 มิ.ย. 2022
23
ข่าวประกาศ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
13 มิ.ย. 2022
41
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน การเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
08 มิ.ย. 2022
38
ข่าวประกาศ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางเลือกผ่านห้องเรียนด้านอีสปอร์ต (E-SPORTS) และพัฒนาเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคม
02 มิ.ย. 2022
34
ข่าวประกาศ
depa ประกาศผล 12 ดิจิทัลสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบแรก เข้าสู่รอบ Investor Pitch
02 มิ.ย. 2022
42
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้าน Digital Transformation สำหรับคณะกรรมการกำกับองค์กร (The Cullinan: The Making of the Digital Board) รุ่นที่ 1
23 พ.ค. 2022
27
ข่าวประกาศ
เจตจำนงในการเคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
29 เม.ย. 2022
12
ข่าวประกาศ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29 เม.ย. 2022
89
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล Connexion Smart Portal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28 เม.ย. 2022
55
ข่าวประกาศ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565
27 เม.ย. 2022
13