บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)
28 พ.ย. 2022
66
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการยื่นขอรับหรือจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566
25 พ.ย. 2022
21
News
ดีป้า เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 3/65 ปรับตัวดีขึ้น
15 พ.ย. 2022
7
ข่าวประกาศ
depa ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
11 พ.ย. 2022
41
ข่าวประกาศ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
07 พ.ย. 2022
53
ข่าวประกาศ
หลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ สำหรับผลิตภัณฑ์ IoT เพื่อการเกษตร
31 ต.ค. 2022
12
ข่าวประกาศ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
31 ต.ค. 2022
36
ข่าวประกาศ
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ของอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล สำนักงานส่วนกลาง อาคารลาดพร้าวฮิลล์ พ.ศ.2565
31 ต.ค. 2022
7
ข่าวประกาศ
ผู้ได้รับรางวัลการประกวด Smart City Solutions Awards 2022
05 ต.ค. 2022
27
ข่าวประกาศ
รายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
05 ต.ค. 2022
21
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 3
26 ก.ย. 2022
29
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565
23 ก.ย. 2022
27