บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 ก.ย. 2023
icon view 123
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ “Chief Smart City Officers :CSCO รุ่นที่ 1
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ส.ค. 2023
icon view 17
default
ข่าวประกาศ
depa x สถานทูตไทยประจำนิวซีแลนด์ จัดกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมเกษตร และขยายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศนิวซีแลนด์ ยกระดับและส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหารของไทย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ส.ค. 2023
icon view 54
default
ข่าวประกาศ
ประกาศผลทีมผู้ชนะ Digital Content สร้างอาชีพ พลิกธุรกิจท้องถิ่น
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ส.ค. 2023
icon view 17
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ตามมาตรการ depa Digital Startup Fund ครั้งที่ 6 - 8 ประจำปี 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ส.ค. 2023
icon view 49
default
ข่าวประกาศ
การหาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่โรงแรม ภายใน Thailand Digital Valley ครั้งที่ 3
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ส.ค. 2023
icon view 52
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร โครงการสร้างอาชีพ “ช่างติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)” รุ่นที่ 1
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ก.ค. 2023
icon view 16
default
ข่าวประกาศ
รายละเอียดกิจกรรม ลอง-DESIGN CHALLENGE
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ก.ค. 2023
icon view 36
default
ข่าวประกาศ
หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ให้บริการ Cloud Service หรือ Data Center ในเครือข่ายตราสัญลักษณ์ dSURE
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ก.ค. 2023
icon view 10
default
ข่าวประกาศ
หลักเกณฑ์คุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ในเครือข่ายตราสัญลักษณ์ dSURE
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ก.ค. 2023
icon view 6
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ก.ค. 2023
icon view 14
default
ข่าวประชุมสัมมนา
ดีป้า ลุยต่อเชียงราย ขยายผล Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ เปิดเวทีกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับผู้ประกอบการไทย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ก.ค. 2023
icon view 10