บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
23 ก.ย. 2022
1
ข่าวประกาศ
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ของอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)
16 ก.ย. 2022
5
ข่าวประกาศ
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
13 ก.ย. 2022
22
ข่าวประกาศ
“Techinnocation Trip: Hola Barcelona - An Emerging City for Innovation and Technology”
12 ก.ย. 2022
13
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
12 ก.ย. 2022
26
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2565
12 ก.ย. 2022
13
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565
12 ก.ย. 2022
12
ข่าวประกาศ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล Co-Working space ในพื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
02 ก.ย. 2022
38
ข่าวประกาศ
รายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund)
30 ส.ค. 2022
31
ข่าวประกาศ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการ DP Build-up รอบที่ 2
29 ส.ค. 2022
32
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565
29 ส.ค. 2022
30
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2"
25 ส.ค. 2022
57