บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ข่าวประกาศ
การเปิดรับสมัครสมาชิกของกองทุนการลงทุนของพนักงานเพื่อคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตลอดช่วงวัย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 เม.ย. 2023
icon view 17
default
ข่าวประกาศ
การหาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ Thailand Digital Valley ครั้งที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 มี.ค. 2023
icon view 25
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้าน Digital Transformation สำหรับคณะกรรมการกำกับองค์กร (The Cullinan: The Making of the Digital Board) รุ่นที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 มี.ค. 2023
icon view 16
default
ข่าวประกาศ
หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทสมาชิกของกองทุนการลงทุนของพนักงานเพื่อคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตลอดช่วงวัย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 มี.ค. 2023
icon view 15
default
ข่าวประกาศ
ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ สำหรับผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 มี.ค. 2023
icon view 9
default
ข่าวประกาศ
หลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 มี.ค. 2023
icon view 37
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 มี.ค. 2023
icon view 28
default
ข่าวประกาศ
อัตราค่าบริการ และข้อปฏิบัติการใช้พื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 มี.ค. 2023
icon view 7
default
ข่าวประกาศ
หลักเกณฑ์คุณสมบัติของหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนการให้บริการกิจการทางด้านกฎหมาย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 มี.ค. 2023
icon view 35
default
ข่าวประกาศ
หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ ๓ Smart City Leadership Program # 3 (SCL #3)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 มี.ค. 2023
icon view 21
default
ข่าวประกาศ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.พ. 2023
icon view 8
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ครั้งที่ 1/2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ก.พ. 2023
icon view 17