บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ข่าวประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 พ.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
depa เปิดตัวโครงการ “Startup FastTrack” Go inter with #depa ช่วยสตาร์ทอัพโตแบบก้าวกระโดด
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 พ.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๑
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 เม.ย. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อเป็นประโยชน์นำไปใช้ประกอบการปฏ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 เม.ย. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.๒๕๖๐
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 เม.ย. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 15 มกราคม 2562
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 เม.ย. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ขอเชิญผู้ประกอบการและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ASEAN ICT Awards 2018”
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 เม.ย. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมขยายช่องทางและเครือข่ายความร่วมมือด้านธุรกิจในต่างประเทศ (Thailand Software Delegation Program)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 เม.ย. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
งานสัมมนา เรื่อง “ก้าวต่อไป Digital IP” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 เม.ย. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
depa ชวนร่วมสนุกส่งภาพเข้าประกวดกับเราและยังได้ลุ้นของรางวัลอีกมากมายได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม2561
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 มี.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ผลการคัดเลือกหน่วยงานเพื่อเป็นผู้ร่วมดำเนินการพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการจากบุคคลที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อจัดทำแผนโครงการในการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 26 มี.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบทของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 มี.ค. 2018
icon view 2