บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ประกาศมาตรการ
โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระดับอาชีวศึกษา เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 พ.ค. 2023
icon view 135
default
ประกาศมาตรการ
โครงการพัฒนาศูนย์ออกแบบและทดสอบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G (ภาคเอกชน)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ค. 2023
icon view 37
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ค. 2023
icon view 46
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ค. 2023
icon view 57
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ภายใต้โครงการทักษะการสร้างผลงานสื่อด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ค. 2023
icon view 28
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการสร้างและผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับผู้เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ค. 2023
icon view 35
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 พ.ค. 2023
icon view 74
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการต่อยอดทักษะโปรแกรมมิ่งสำหรับอดีตโปรแกรมเมอร์เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 พ.ค. 2023
icon view 34
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 พ.ค. 2023
icon view 40
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพดิจิทัลผู้สูงวัยเพื่อต่อยอดทักษะธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 พ.ค. 2023
icon view 16
default
ประกาศมาตรการ
ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 มี.ค. 2023
icon view 109
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ส่งเสริม Digital Startup ระยะเริ่มต้น (Early Stage) ปั้นธุรกิจพิชิตตลาดโลก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 ก.พ. 2023
icon view 85