บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการต่อยอดทักษะโปรแกรมมิ่งสำหรับอดีตโปรแกรมเมอร์เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 พ.ค. 2023
icon view 24
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 พ.ค. 2023
icon view 40
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพดิจิทัลผู้สูงวัยเพื่อต่อยอดทักษะธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 พ.ค. 2023
icon view 16
default
ประกาศมาตรการ
ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 มี.ค. 2023
icon view 109
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ส่งเสริม Digital Startup ระยะเริ่มต้น (Early Stage) ปั้นธุรกิจพิชิตตลาดโลก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 ก.พ. 2023
icon view 85
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า สานต่อเครือข่าย dVenture ร่วมดัน Digital Startup ไทยศักยภาพสูงสู่เส้นทาง Unicorn
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 ก.พ. 2023
icon view 41
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า เร่งดัน Digital Startup สาย EdTech เปิดรับทุกไอเดียแพลตฟอร์มดิจิทัลเสริมทักษะโค้ดดิ้ง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ก.พ. 2023
icon view 42
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า เร่งปั้น Digital Start up ด้าน Edtech เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ก.พ. 2023
icon view 37
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า หาเพื่อร่วมสร้างทักษะดิจิทัลเติมเต็มนักศึกษาวัยหางานสายไอที สร้างโอกาสการทำงานคนรุ่นใหม่
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ก.พ. 2023
icon view 32
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า หาพันธมิตรร่วมยกระดับผู้ประกอบการที่พัฒนาหรือให้บริการดิจิทัลด้านซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 29110
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ก.พ. 2023
icon view 51
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้าเปิดรับพันธมิตรร่วมเติมทักษะดิจิทัลนักศึกษาวัยหางานเพิ่มโอกาสทางอาชีพคนรุ่นใหม่นอกสายไอที ครั้งที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ก.พ. 2023
icon view 38
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ก.พ. 2023
icon view 105