บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวกิจกรรม
ดีป้า จับมือ สจล. ติดอาวุธนักเรียน-นักศึกษา 5,000 คนทั่วประเทศ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี AR VR MR 3D ระดับต้น เตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต
05 ต.ค. 2021
36
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ร่วมเปิดงานสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์
05 ต.ค. 2021
9
ข่าวกิจกรรม
ดีป้าร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ปิดหลักสูตรฮอท พัฒนาวิทยากรตัวคูณสูงอายุ รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ผู้สูงอายุทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 850 คน
03 ต.ค. 2021
11
ข่าวกิจกรรม
#DigitalCEO4 เรียนผ่านประสบการณ์จากรุ่นพี่ “ดิจิทั
03 ต.ค. 2021
17
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ร่วมกับ “สถานทูตฮังการี” จัดสัมมนาออนไลน์แนะนำเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่เมืองในเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะและเหล่า Smart City Ambassadors
27 ก.ย. 2021
9
ข่าวกิจกรรม
#DigitalCEO4 เสริมแกร่งความรู้ด้าน SmartCity พร้อมเรียนผ่านประสบการณ์ตรงจาก การสร้างเมืองอัจฉริยะเทศบาลนครยะลา
25 ก.ย. 2021
7
ข่าวกิจกรรม
ฟิตไม่พักกับ dTeacher เรียนสนุก จุกทั้งสาระและความบันเทิง
25 ก.ย. 2021
6
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” พาแฮปปี้ ปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล วิทยากรตัวคูณ สูงวัย ค้าขายออนไลน์สู้ภัยไซเบอร์ ท่ามกลางรอยยิ้มและความสนุกสนานของผู้ร่วมกิจกรรม
24 ก.ย. 2021
3
ข่าวประชุมสัมมนา
กรกฎาคม 2564
05 ก.ค. 2021
43
ข่าวประชุมสัมมนา
เมษายน 2564
05 เม.ย. 2021
6
ข่าวประชุมสัมมนา
มีนาคม 2564
01 มี.ค. 2021
3
ข่าวประชุมสัมมนา
กุมภาพันธ์ 2564
19 ก.พ. 2021
3