บริการ
TH
EN
TH
CN

การเริ่มต้นกับเกษตรกรฐานราก ณ ไร่ทองหทัย ในพื้นที่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันนี้ (30 พ.ย. 61) ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมการใช้งานระบบตลาดดิจิทัล (Open ERP Platform for e-commerce) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ชะอำ (ไร่ทองหทัย)​จังหวัดเพชรบุรี

งานนี้นอกจากการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และแนวทางในการประยุกต์ใช้งาน ยังใช้โอกาสนี้ทำความรู้จัก และประชาสัมพันธ์ depa และมาตรการส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงาน โดยมีท่านขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอชะอำ เป็นประธานในพิธี ท่านวันชัย คนงาม เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ท่านอำพล แพบุตร เกษตรอำเภอชะอำ และ ดร.ทัดทอง พราหมณี เลขานุการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม

งานนี้มีเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป บุคคลทั่วไปที่สนใจ ในพื้นที่อำเภอชะอำ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 ราย และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์/บริการของผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลที่ผ่านการส่งเสริมสนับสนุนจากทาง depa จำนวน 3 รายร่วมแสดงผลงานด้วยในครั้งนี้ สำหรับภารกิจลงพื้นที่ครั้งถัดไปของฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ จะเป็นที่ใดสามารถติดตามข่าวสารได้เร็วๆ นี้