บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้ากลาง ปักหมุด จ.นนทบุรี รุกส่งเสริมพ่อค้าแม่ขายประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กับกิจกรรมยกระดับตลาดสดวิถีใหม่ Smart Economy Showcase

8 สิงหาคม 2565, จังหวัดนนทบุรี - ดีป้า ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมยกระดับตลาดสดวิถีใหม่ Smart Economy Showcase เร่งส่งเสริมพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทองและพื้นที่ใกล้เคียง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้ทคโนโลยีและนวัตกรรม ดิจิทัล เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ โดยตั้งเป้าส่งเสริมพ่อค้าแม่ค้าประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมยกระดับตลาดสดวิถีใหม่ Smart Economy Showcase โดยมี นายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน และนายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองบางบัวทอง ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม

โดย นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานกิจการสาขา ดีป้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา ดีป้า มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย รวมถึงพ่อค้าแม่ขาย หาบเร่ แผงลอยตลาดสด เรียนรู้และเลือกสรรเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ และเหมาะสมกับบริบทของตนเองจากดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ก่อนนำมาประยุกต์ใช้ยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ เตรียมความพร้อมรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ

"กิจกรรมยกระดับตลาดสดวิถีใหม่ Smart Economy Showcase ที่ ดีป้า ดำเนินการร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้กับพ่อค้าแม่ค้า โดยการขยายช่องทางการรับชำระเงิน และเพิ่มโอกาส ในการขายสินค้า ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าสามารถตรวจสอบยอดเงินค่าสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Coshless Society) อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ก่อนขับเคลื่อน จังหวัดนนทบุรี สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City) รองรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป" ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวนอกจากนี้ ภายในกิจกรรมยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากดิจิทัลสตาร์ทอัพ รวมถึงการเปิดพื้นที่จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่สนใจในพื้นที่ใกล้เคียงกับผู้ให้บริการดิจิทัล โดยประเมินว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่พ่อค้าแม่ค้าอย่างเป็นรูปธรรม