บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ลงพื้นที่ติดตามผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน จ.สุโขทัย

9 สิงหาคม 2565, จังหวัดสุโขทัย - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนล่าง โดย นางสาวปารนีย์ ดิบดี หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ นางสาวปาริชาติ มณีท่าโพธิ์ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้แทนฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ปี 2564 ลงพื้นที่ติดตามผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในอำเภอสวรรคโลก อำเภอเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มรดน้ำอัจฉริยะและระบบ Bplus Mini ERP (ระบบดูแลบัญชี) พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากเหล่า Digital Provider โดยมีเกษตรกรที่ใช้งานจริง ดังนี้

เกษตรกรเพาะเลี้ยงแปรรูปปูนา ปลูกผักสลัดอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงกระบือ ใช้บริการเทคโนโลยี Smart Farm จาก บริษัท เปี่ยมทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สามารถวางแผนและควบคุม จัดการระบบเปิด-ปิด และรดน้ำในฟาร์มผ่านสมาร์ทโฟน โดยสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิต ทำให้ขายได้ราคามากยิ่งขึ้น และสามารถดูแลผลผลิตในฟาร์มได้ทั่วถึงมากขึ้น ช่วยให้ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ GAP ใช้บริการเทคโนโลยี ระบบ Bplus Mini ERP จาก บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด หลังใช้บริการแล้วเกษตรกรสะดวกสบายมากขึ้น ระบบเชื่อมโยงการทำงานกันทำให้ลดขั้นตอนการทำงานไปได้มาก  และสามารถทำงานได้เป็นระบบ

ทั้งนี้ depa ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้สามารถเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม และส่งเสริมดิจิทัลให้เข้าถึงทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืน