บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ร่วมการประชุม ASEAN Connectivity Symposium ครั้งที่ 13 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

3 ตุลาคม 2565, ประเทศกัมพูชา - ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมการประชุม ASEAN Connectivity Symposium ครั้งที่ 13 ณ กรุงพนมเปญ และร่วมเสวนาในหัวข้อ “Building Sustainable Infrastructure and Digitalisation for Enhancing Connectivity” กับผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานจากหน่วยงานระดับโลก ได้แก่ Mr. Sadig Aliyev, Infrastructure Program Leader for East Asia and Pacific, The World Bank, Ms. Jennifer Tay, Partner and Infrastructure Leader, PricewaterhouseCoopers (PwC) Singapore และ Mr. Seth Tan, Managing Director and Head of Infrastructure & Development Finance, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

ผศ.ดร.ณัฐพล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่าง ๆ พร้อมหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

“depa มีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยในทุกมิติทั้ง ภาคเศรษฐกิจ สังคม ประชาชน โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการสร้างความเปลี่ยนแปลงภาครัฐเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนา ทั้งนี้ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ depa ดำเนินงานภายใต้ความต้องการของภาคประชาชนในพื้นที่เองที่เกิดจากความรู้และความเข้าใจ โดยเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเสมอไป แต่ต้องตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง นอกจากนี้ depa อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ Thailand Digital Valley สู่การเป็น ASEAN Digital Hub หรือการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสมบูรณ์ในระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาดิจิทัลสตาร์ทอัพของไทย และความพร้อมในการรองรับดิจิทัลสตาร์ทอัพจากทั่วโลก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูงของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัลที่สำคัญ โดยโครงการ Thailand Digital Valley เปิดรับทุกความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และเชื่อว่าจะเป็นอีกโครงการที่จะเป็นเรือธงของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไปได้” ผู้อำนวยการใหญ่ depa กล่าว

สำหรับการประชุม ASEAN Connectivity Symposium ครั้งที่ 13 จัดโดย สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia – ERIA) ภายใต้แนวคิด “Enhancing Connectivity Towards an Inclusive, Sustainable and Resilient ASEAN Community Post 2025 Vision” โดยมีการหารือถึงการดำเนินงานเด่นที่เกิดจากความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน