บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ดัน 5 ทีมสุดเจ๋ง ! คว้ารางวัล “MORAL HACKATHON” ร่วมปลุกพลังคนรุ่นใหม่

1 ตุลาคม 2565, กรุงเทพฯ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมการแข่งขันรอบ 5 ทีมสุดท้าย ในโครงการ MORAL HACKATHON 2022 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565 โดย ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมตัดสิน 5 ท่าน ได้แก่ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูตร รองผู้อำนวยการใหญ่ depa คุณคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) , คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการ Enterprise Brand Management Office SCG , คุณสุนิตย์ เชรษฐา Founder and Managing Director Change Fusion และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ การแข่งขัน Moral Hackathon 2022 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่ทำงานในแวดวงเทคโนโลยีและธุรกิจสตาร์อัพ (Start-up) ได้พัฒนาแนวคิด วิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาคุณธรรมในสังคมไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับโจทย์การแข่งขันครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “Make a Change : ทุกคนเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยแนวคิดดังกล่าวต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ผู้ที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร รวมกว่า 150,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกลิ่นความดี จากผลงาน Class Craft โดยมีสมาชิกในทีม คือนายพงศ์ปณต ผ่องพันธุ์งาม , นางคณัสนันนท์ ผ่องพันธุ์งาม ครูโรงเรียนจิตรลดา และนางสาวยุรกาญจน์ ผ่องพันธุ์งาม นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม OT-Ojai จากผลงาน Mind Letter โดยมีสมาชิกในทีม คือนางสาวฮูดาชามีลา ดาโอ๊ะ , นางสาวกัญภาภัก อาชีวกุลมาศ , นางสาวกีรติกร บุญเรืองศักดิ์ และนางสาวธวัลพร ศรีเกียรติณรงค์ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ทีม NAKAMA จากผลงาน I Wheel Go นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิทศวกรรมซอฟต์แวร์ ,ทีมShabab Shift จากผลงาน บอร์ดเกม “พล(แปลง)เมือง นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีม ICS จากผลงาน Dr.Du การวินิจฉัยโรคทุเรียนด้วย AI นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย