บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 3/65 ปรับตัวดีขึ้น

15 พฤศจิกายน 2565, กรุงเทพมหานคร - ดีป้า เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 3 ปี 2565 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังไม่อยู่ในระดับเชื่อมั่น แม้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัวจากโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย แต่ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภาวะสงคราม เงินบาทที่อ่อนค่า และผลกระทบจากนโยบาย Zero-Covid ของจีนยังส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมยังไม่ดีเท่าที่ควร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า แถลงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Sentiment Index) ไตรมาส 3 ประจำปี 2565 ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware and Smart Device) กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) และ กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication) โดยดัชนีความเชื่อมั่นฯ อยู่ที่ระดับ 48.6 ปรับตัวดีขึ้นจาก 46.0 ในไตรมาส 2 ของปี และปรับขึ้นในเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านผลประกอบการ ปริมาณการผลิตฯ คำสั่งซื้อฯ การจ้างงาน การลงทุนเพื่อประกอบการ แต่ความเชื่อมั่นฯ ด้านต้นทุนประกอบการฯ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า อานิสงส์จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายขึ้นตามลำดับส่งผลให้กำลังซื้อของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม นับเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อดัชนีความเชื่อมั่นฯ ไตรมาส 3 แต่ในขณะเดียวกัน ต้นทุนยังคงอยู่ในระดับที่สูง สาเหตุจากราคาน้ำมัน ภาวะสงครามที่ทำให้เกิดปัญหา Supply Shortage ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้น และเงินบาทที่อ่อนค่าจากการปรับดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการปิดประเทศจากนโยบาย Zero-Covid ของจีนส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกในประเทศ และภาพรวมเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย และยังเป็นแหล่ง Supply ที่สำคัญของโลก นอกจากนี้ การพยายามลดต้นทุนของภาคธุรกิจยังส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ที่ภาคธุรกิจส่วนใหญ่เริ่มหันมาใช้ Influencer เพื่อการโฆษณา หรือทำการตลาดในรูปแบบอื่นแทนการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อลดต้นทุน

หากแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมจะพบว่า มี 2 อุตสาหกรรมย่อยที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับตัวขึ้นมาสูงกว่าระดับ 50 ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อยู่ที่ระดับ 53.2 และ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล อยู่ที่ระดับ 50.2 ขณะที่อุตสาหกรรมย่อยอื่นยังมีความเชื่อมั่นต่ำกว่าระดับ 50 ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ อยู่ที่ระดับ 46.4 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ อยู่ที่ระดับ 42.9 และ กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อยู่ที่ระดับ 41.9

“ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยคาดหวังให้ภาครัฐเพิ่มมาตรการส่งเสริมด้านการเงินให้เข้าถึงง่ายและทั่วถึง ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สำหรับพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลก สนับสนุนการจับคู่ทางธุรกิจ และเปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดภาครัฐ รวมถึงผ่อนปรนระบบกฎหมายธุรกิจให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 3 ประจำปี 2565 ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของ ดีป้า ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.depa.or.th/th/depakm/digital-indicators, LINE OA: depaThailand และเพจเฟซบุ๊ก depa Thailand

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.short.depa.or.th/4d09T