บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า จับมือมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ปิดโครงการ “เก๋าเข้าใจ ภัย(ออนไลน์)เป็นศูนย์”

20 พฤศจิกายน 2565, โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ร่วมมือกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ปิดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล รวมทั้งสรุปโครงการขยายผลวิทยากรตัวคูณและถอดบทเรียนในโครงการ “เก๋าเข้าใจ ภัย(ออนไลน์)เป็นศูนย์”

ตัวแทนฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผู้เข้าร่วมโครงการถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การซื้อของออนไลน์ หลอกรักออนไลน์ มิจฉาชีพหลอกให้โอนเงิน (call center) รวมไปถึงการรู้ทันข่าวปลอมบนโลกออนไลน์ อีกทั้งการเรียนรู้มารยาทในการใช้สื่อดิจิทัล การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และทักษะการใช้งานแอปพลิเคชัน InShot เพื่อผลิตคลิปวิดีโอสั้นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ในการจัดโครงการนี้จัดขึ้นแล้วกว่า 15 รุ่น จาก 4 ภูมิภาค เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 20 พฤศจิกายน 2565 ให้กับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้นำชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 770 คน นอกจากนั้นยังมีโครงการขยายผลวิทยากรแกนนำอีกกว่า 15 โครงการทั่วประเทศไทย

ทั้งนี้ ดีป้ามีแผนดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่สูงวัย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง โดยจะประกาศรับสมัครผู้เรียนหลักสูตรอื่น ๆ ผ่านทางเฟซบุ๊ค เรโทร โอเค (Retro OK) ต่อไป