บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด: Thailand 4.0 The Future and Beyond

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ดร.กษิติธร ภูภราดัย และ นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร และ ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล ในชื่อ Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด: Thailand 4.0 The Future and Beyond ที่จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้บริหารจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

งานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล ในชื่อ Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด: Thailand 4.0 The Future and Beyond สอดรับกับนโยบายของกระทรวงดิจิทัล ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน ก่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ รู้เท่าทันภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการใช้ชีวิตในยุค New Normal

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษและเวทีเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน/บริษัทชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมสำคัญที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจกับการแข่งขัน Startup Pitching On Stage: Godfather of Startup: Live in BKK และการแข่งขัน E-sport ประลองชั้นเชิงทางความคิด ROV THAILAND 4.0 THE FUTURE AND BEYOND รวมไปถึงบูธนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ depa ได้ออกบูธนิทรรศการเพื่อจัดแสดงผลงานจากโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) 1 ใน 8 โครงการสำคัญ ของ depa ที่ดำเนินการภายใต้แนวคิด Digital Infinity – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน Coding แก่นักเรียนในโครงการ Coding School แพลตฟอร์มเรียกรับส่งอาหารสัญชาติไทย ‘eatsHUB’ จากโครงการ National Delivery Platform โครงการ Health Link โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ความก้าวหน้าโครงการ Thailand Digital Valley ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมจัด Game Showcase จากบริษัทเกมที่ depa ให้การสนับสนุน เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ทดลองเล่น และนำเสนอเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรจาก Digital Provider ของ depa