บริการ
TH
EN
TH
CN

คณะผู้บริหาร - พนักงาน depa ร่วมทำบุญครบรอบวันจัดตั้งปีที่ 6 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

23 มกราคม 2566, กรุงเทพมหานคร - ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอาคารสำนักงานฯ เนื่องในโอกาสครบรอบวันจัดตั้งปีที่ 6 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ อาคารดีป้า ลาดพร้าว ในเวลา 09.39 น.

เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการใหญ่ depa ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูปจากวัดเสมียนนารี นำสวดสมาทานศีล เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นคณะผู้บริหารนำถวายเครื่องไทยธรรม ภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ กรวดน้ำ ผู้บริหารและพนักงานรับน้ำพระพุทธมนต์ และถ่ายภาพร่วมกันหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ซึ่งการร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันจัดตั้งสำนักงานฯ ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้ชาว depa พร้อมที่จะทำงานเพื่อประเทศ และก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งและมั่นคง