บริการ
TH
EN
TH
CN

depa - เมืองปากน้ำ พร้อมผลักดันแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จ.สมุทรปราการ สู่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

24 มกราคม 2566, จังหวัดสมุทรปราการ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย นายรพีพัฒน์ นำนาผล ผู้จัดการสาขาภาคกลางตอนกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

โดย นายรพีพัฒน์ นำเสนอ ร่างแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันตามภารกิจ รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในปัจจุบันที่ทางจังหวัดได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และบทบาทหน้าที่ของ depa ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในอนาคต

ด้าน นายสุพจน์ ระบุว่า จังหวัดรู้สึกยินดีที่ได้รับทราบร่างแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หลังจากนี้ให้สำนักงานจังหวัด และ depa ประสานการทำงานและเข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัด (ก.บ.จ) เพื่แให้ความเห็นชอบ ผลักดันและบูรณาการร่วมกันของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ให้สอดคล้องและเสนอโครงการใหม่ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด