บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ตะวันออก จับมือ DAT พัฒนาโครงการปั้นดิจิทัลสตาร์ทอัพ ม.ก. ศรีราชา

23 มกราคม 2566, จังหวัดชลบุรี - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง รักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และ นายธัชณวัฒน์ พิริยธนพัทธ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น พร้อมทีมงาน depa สาขาภาคตะวันออก ร่วมหารือแนวทางการสร้างดิจิทัลสตาร์ทอัพสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กับ สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) โดยมี ผศ.ดร.อุดมพร ตุงคะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วย อาจารย์ชลธิชา รุ่งศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และทีมงาน ร่วมเตรียมความพร้อมปั้นดิจิทัลสตาร์ทอัพ New Gen ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมโซนตะวันออก

โดยการหารือจะมีการจัดกิจกรรมยกระดับทักษะ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ “สตาร์ทอัพ 101” ให้น้อง ๆ นิสิต และบุคลากร ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2566 เพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินกิจกรรม Bootcamp ปั้นสตาร์ทอัพต่อไป

พร้อมกันนี้ ดร.อภิชาติบุตร ได้กล่าวถึง โครงการ HACKaTHAILAND 2023 การเรียนรู้แบบ Life Long Learning รวมหลักสูตร เสริมทักษะ Reskill Upskill และ New Skill ได้แก่ Digital Youth, Digital Artist, Digital Content, E-commerce, Game Streamer และ New Digi-Preneur ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปั้นสตาร์ทอัพน้อง ๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยสามารถร่วมลงทะเบียนได้ที่ https://www.shorturl.asia/JuEQr