บริการ
TH
EN
TH
CN
Digital Startup และ SMEs ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ดีป้าร่วมกับ AIS เปิดโอกาสให้แก่ Digital Startup และ SMEs ให้ธุรกิจก้าวกระโดดด้วยการสร้างพันธมิตร

7 มีนาคม 2566, อาคารดีป้าลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร- นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน “Open House depa x AIS Thailand Digital Business Partnership ธุรกิจก้าวกระโดดด้วยการสร้างพันธมิตร” โดย นายฉัตรชัยฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการ Digital Startup และ SMEs ได้นำเอาดิจิทัลเทคโนโลยี เข้ามาประยุกต์ใช้กับทุกๆ ภาคส่วนของประเทศเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้งนี้ดีป้าและ AIS ต่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกันและต่างเห็นความสำคัญของความสำคัญในการสร้างเครือข่ายและการเป็นพันธมิตรระหว่างภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ร่วมกัน จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพและต่อยอดการพัฒนาเติมเต็มธุรกิจให้เดินหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า ถ่ายภาพคู่กับผู้บริหาร เอไอเอส

ภายในงาน ดร.ศรีหทัย พราหมณี AIS The Startup Manager พร้อมด้วยนายก้องเกียรติ เอื้ออรุณแสงใส Strategic SME Management Manager ร่วมกันทำหน้าที่นำทัพทีมงานจาก AIS มาร่วมงาน พร้อมฉายภาพการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นพันธมิตรระหว่าง ผู้ประกอบการ Digital Startup และ SMEs ของไทย และเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกระบวนการ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและโซลูชั่นของ AIS รวมถึงเพื่อสรรหาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลคุณภาพภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานมาร่วมต่อยอดเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ AIS ต่อไป

วิทยากรร่วมกันให้ความรู้

นอกจากนี้ ทางฝั่งดีป้า ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น และนางสาวสุชาดา โคตรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ ยังจะได้ร่วมเสนอถึงบทบาทของดีป้าในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ผ่านกลไกการส่งเสริมผู้ประกอบการ digital Startup และ SMEs ทั้งในรูปแบบของการให้เงินทุนสนับสนุนในการก่อตั้ง การพัฒนาธุรกิจ ไปจนถึงการขยายตลาด ผ่านการให้เงินทุนสนับสนุนให้แก่โครงการที่มีศักยภาพในการดำเนินงาน และการส่งเสริมความพร้อมและการสร้างพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดผ่านการเป็น Digital Provider รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่ดีป้าได้ดำเนินการผลักดัน อาทิ บัญชีบริการดิจิทัล และสิทธิประโยชน์ Capital Gain Tax เพื่อช่วยผลักดันให้ Digital Startup และ SMEs ในเครือข่ายได้เติบโตและเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่จะช่วยยกระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาสู่ประเทศไทย ตลอดจนบทบาทในการที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการด้านดิจิทัลในแต่ละภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ SMEs รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เป็นต้น

วิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมรับฟัง

สุดท้าย เป็นช่วงของ Partnership Panel ที่ผู้ประกอบการธุรกิจ Digital Startup และ SMEs ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทั้งจากดีป้าและ AIS ได้แก่ โครงการ AIYA, ENRES และ SCHOONEY ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และประโยชน์ของการเป็นพันธมิตรร่วมกันกับภาครัฐและเอกชน

รองผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า เล่าถึงแนวทางการส่งเสริมที่ดำเนินการอยู่

กิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย และ CEO iTAX เป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากจำนวน Digital Startup และ SMEs เข้าร่วมงานกว่า 200 บริษัท

ผู้บริหารถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

พบกับกิจกรรมดีๆ สุด Exclusive สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากดีป้าได้ผ่านช่องทาง Line Official และ Facebook : depa Thailand