บริการ
TH
EN
TH
CN

depa บุกเมืองพระกาฬ ร่วมผลักดันแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ลพบุรี สู่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

8 มีนาคม 2566, จังหวัดลพบุรี - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายรพีพัฒน์ นำนาผล ผู้จัดการสาขาภาคกลางตอนกลาง และทีมงาน ร่วมประชุมหารือการจัดทำร่างแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำประชุม

โดย นายรพีพัฒน์ ได้นำเสนอร่างแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดลพบุรี และการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในพื้นที่ในอนาคต เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจังหวัดจะมีการจัดตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป

ทุกคนตั้งใจเข้าร่วมการประชุม

ด้าน นางเพชรรัตน์ ระบุว่า จังหวัดลพบุรีรู้สึกยินดีที่ depa เล็งเห็นศักยภาพของจังหวัด และได้จัดทำร่างแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดลพบุรีมานำเสนอ ซึ่งการดำเนินการหลังจากนี้จะให้สำนักงานจังหวัดประชุมหารือเพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น ก่อนผลักดันเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป

หลายฝ่ายเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้