บริการ
TH
EN
TH
CN
ผู้บริหาร ผู้จัด และผู้อบรมถ่ายภาพร่วมกัน

เริ่มแล้ว!! เปิดตัวผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board Batch#2 ผ่านกิจกรรม The Cullinan : Welcome party night.

9 มีนาคม 2566, โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ - นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมยินดีและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board Batch#2 ผ่านกิจกรรม “Getting to know you” ซึ่งถูกจัดขึ้นเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มศิษย์เก่า ที่สำเร็จการอบรม Batch#1 นำโดย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล และ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงผู้ที่สำเร็จการอบรมจาก Batch#1 อีกหลายท่าน ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการอบรมตลอดทั้งหลักสูตรที่ผ่านมา กล่าวถึงมุมมองการใช้ประโยชน์เพื่อการต่อยอดจากหลักสูตร ทัศนคติที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยหลักการ Digital Transformation รวมถึงกิจกรรมการจับกลุ่มและแนะนำตัวของผู้เข้าร่วมอบรม Batch#2 โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเต็มไปด้วยความอบอุ่น และการแลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อกัน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความมั่นคงเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้อบรม Batch#2

ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้ากำลังกล่าวเปิดงาน

ในช่วงท้าย คุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดอบรมครั้งนี้ อันเป็นแนวทางในยกระดับและเปิดมุมมองให้กับคณะกรรมการกำกับและบอร์ดบริหารทุกท่าน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีวิสัยทัศน์ในการผลักดันองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่สามารถนำไปต่อยอดและยกระดับความสามารถในการบริหาร การวางแผนกลยุทธ์ อีกทั้งหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรและปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยหลักการ Digital Transformation เปรียบเสมือนการเจียรไนเพชรเม็ดงาม ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น ภายใต้หลักสูตรที่มีเนื้อหาทันสมัย จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกประเทศเข้าร่วมบรรยายและเน้นย้ำความสำคัญของ Digital Transformation ที่เข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรผ่านขับเคลื่อนด้วย digital transformation และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมงานกำลัง Networking

ผู้บริหารถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนาน

ฝ่ายจัดงานกำลังพูดคุยกับผู้เข้าร่วมงาน