บริการ
TH
EN
TH
CN
ดีป้า จัดบูธนิทรรศการ

depa ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน “BOOTCAMP DAY”

วันที่ 8 มีนาคม 2566, กรุงเทพมหานคร – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นางสาวสุชาดา โคตรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน “BOOTCAMP DAY” จัดโดย บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“LINE ประเทศไทย”) ซึ่งเป็นงานสัมมนาสำหรับ SMEs ไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และคำแนะนำเชิงการตลาดและการใช้เครื่องมือและบริการต่างๆ ของแอปพลิเคชันไลน์ (“LINE”) ให้กับเหล่า SMEs สำหรับการสร้างธุรกิจให้เติบโตได้บนโลกดิจิทัล และตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบัน พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อปแนะนำการใช้เครื่องมือ LINE โดย LINE Certified Coach 2023 เพื่อจุดมุ่งหมายในการช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ SMEs ไทย

ดีป้าให้คำปรึกษาประชาชนในบูธนิทรรศการ

ทั้งนี้ depa ได้ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านมาตรการ depa Digital Transformation Funds, depa mini Transformation Voucher โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการทำงาน ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการด้านดิจิทัลผ่านระบบ Techhunt นอกจากนี้ยังได้แนะนำหลักสูตร HACKaTHAILAND Online Learning Platform เพื่อเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เต็มอิ่ม 8 หลักสูตร 80 บทเรียน รวมกว่า 108 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมได้รับ Online Certificate หลังเรียนจบแต่ละหลักสูตรอีกด้วย

มีประชาชนเข้ามาหาดีป้าอยู่ตลอดเวลา

ในงานสัมมนาดังกล่าว มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งสามารถนำความรู้และเทคนิคจากการใช้เครื่องมือ LINE ไปใช้ในการยกระดับการดำเนินธุรกิจขององค์กร สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป

ภาพบรรยากาศบูธนิทรรศกาลดีป้า

ดีป้ายินดีต้อนรับประชาชนที่เข้ามาปรึกษาทุกท่าน