บริการ
TH
EN
TH
CN
ผู้บริหารดีป้า ถ่ายภาพกับ กรา วิ เทค

depa บุกนวนคร ตรวจเยื่ยมโครงการ “IoT innovation lab/space” จากความร่วมมือระหว่างบริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท จี เมกเกอร์ แล็บ จำกัด และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

8 มีนาคม 2566, นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่, นางสาวทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูล ผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล, นายทันตภณ ปานนาคทองเจริญ รักษาการผู้จัดการส่วนส่งเสริมการลงทุน พร้อมด้วยส่วนส่งเสริมการลงทุน และสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ ฯ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการ depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment

ผู้บริหารดีป้ากำลังทดลองเล่นอุปกรณ์ต่าง ๆ

ในการนี้ ดร.ชานนท์ ตุลาบดี ประธานกรรมการบริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท จี เมกเกอร์ แล็บ จำกัด ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมโครงการฯ พร้อมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ โดย บริษัท จี เมกเกอร์ แล็บ จำกัด ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ โดยมีบริการหลัก 4 ด้าน ได้แก่ บริการให้คำปรึกษาความเป็นไปได้ของตลาดและเทคโนโลยี (Consultation Service), บริการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Service), บริการสถานที่และอุปกรณ์สำหรับนักพัฒนา (Maker Space Service) และการจัดฝึกอบรมด้าน IoT (Training Service) นอกจากนี้ คณะดีป้ายังได้เข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและการประกอบเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะของบริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด ด้วย

เจ้าของโครงการกำลังสาธิตการใชข้งานให้ดีป้ารับชม

ดีป้ากำลังรับชมด้วยความตั้งใจ