บริการ
TH
EN
TH
CN
ภาพการประชุมผ่านระบบออนไลน์

depa ตะวันออก ร่วมกับ Digital Academy Thailand และ Nexter Incubator เตรียมพร้อม Boot Camp พัฒนาศักยภาพดิจิทัลสตาร์ทอัพ Startup ตอบโจทย์ Pain Points ในพื้นที่ EEC

วันที่ 9 มีนาคม 2566, ช่องทางออนไลน์ - สำนักงานส่งเสริมเศษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมทีมงาน ร่วมกับผู้แทนจาก Nexter Incubator และสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) โดย ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผศ.ดร.อุดมพร ตุงคะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และ อาจารย์ชลธิชา รุ่งศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ร่วมหารือเตรียมความพร้อมการจัด Boot Camp ครั้งที่ 1 สร้าง Train the Trainer ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา โดยมีกำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งจะเป็น Mentor และ Incubator ให้กับน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาในโครงการบ่มเพาะ Startup ตอบโจทย์ Pain Points ในพื้นที่ EEC

พร้อมกันนี้ น้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกระดับทักษะเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลไปกับหลักสูตร Digi-preneur ผ่านทาง HACKaTHAILAND Online Learning Platform เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางดิจิทัลสตาร์ทอัพต่อไป