บริการ
TH
EN
TH
CN
ภาพถ่ายรวมผู้เข้าร่วมประชุมหารือ

depa จับมือ อพท. ร่วมผลักดัน ThailandCONNEX สู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

10 มีนาคม 2566, กรุงเทพมหานคร - นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ (กลุ่มงานกิจการสาขา) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมทีมงานสาขาภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมด้วย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และคณะ ร่วมประชุมหาความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนผ่านแพลตฟอร์ม ThailandConnex

ภาพถ่ายเดี่ยวคุณชูวิทย์

โดย นายพรชัย และทีมงาน ได้นำเสนอโครงการ ThailandCONNEX แพลตฟอร์ม B2B เชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทยกับ OTAs ทั่วโลก และแนวทางการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเชื่อมโยงสินค้าและบริการของชุมชนให้แพร่หลาย และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีการเชื่อมต่อและกระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันของสังคม

ภาพคุณพนชัยรับมอบของที่ระลึกจากคุณชูวิทย์

ด้าน ดร.ชูวิทย์ กล่าวว่า อพท. มีความสนใจในการบูรณาการการทำงานกับ depa เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว กระตุ้นให้ชุมชนนำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้มากยิ่งขึ้น และขยายฐานลูกค้าให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้น ผ่านการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีเขียวภายใต้แนวคิด BCG Model เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน และชุมชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ภาพการประชุมหารือ

ทั้งนี้ depa และ อพท. พร้อมที่จะให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดการเพิ่มศักยภาพ อุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

ภาพการประชุมหารือ