บริการ
TH
EN
TH
CN
ภาพถ่ายรับมอบป้ายสนับสนุนอุปกรณ์และการติดตั้งระบบเพื่อการพยากรณ์อากาศ

depa เดินหน้าสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 9 มีนาคม 2566, จังหวัดระยอง - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมทีมงานสาขาภาคตะวันออก ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมี นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าราชาการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง

ภาพคณะผู้แทนข้าราชการซักถามวิทยากร

โดย ดร.อภิชาติบุตร ได้แนะนำพันธกิจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ชาญฉลาด และเมืองได้ใช้ข้อมูล (City Data Platform) ในการบริหารจัดการและบริการประชาชน ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน

ภาพถ่ายอุปกรณ์เสาอัจฉริยะเพื่อการพยากรณ์อากาศที่ติดอยู่บนหลังคา

พร้อมกันนี้ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด ได้สนับสนุนโครงการติดตั้งเครือข่ายสถานีตรวจวัดสภาพอากาศและมลพิษอัจฉริยะ “FAHFON SENSE” เพื่อให้ประชาชนในเมืองบ้านฉาง สามารถติดตามคุณภาพอากาศ และพยากรณ์อากาศได้อย่างแม่นยำ

ภาพการแสดงผลที่ได้รับข้อมูลมาจากเสาอัจฉริยะ

ภาพตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์เสาอัจฉริยะเพื่อการพยากรณ์อากาศที่ติดอยู่บนหลังคา

ภาพกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉางกล่าวเปิดกิจกรรม