บริการ
TH
EN
TH
CN

#DigitalCEO6 เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรม SCG Digital Innovation Garage และ 5G A-Z Center

10 มีนาคม 2566, กรุงเทพฯ ; สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 เดินทางไปเยี่ยมชมและสัมผัส Digital Transformation & Innovation จากองค์กรชั้นนำ ณ SCG Digital Innovation Garage และ ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center

ภาพ ผู้บริหาร SCG-Cement-Building Material ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร Digital CEO 6

โดย คุณอภิรัตน หวานชะเอม Chief Digital Officer - SCG Cement-Building Materials ต้อนรับเหล่า #DigitalCEO6 เข้าสู่ SCG Digital Innovation Garage พร้อมแนะนำให้รู้จัก WEDO ซึ่งเป็น Digital Office ของ SCG ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาธุรกิจใหม่ของ SCG ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และยังมีภารกิจสำคัญส่วนหนึ่งคือการพัฒนา Digital Talent acquisition ซึ่งมี คุณธนุส ผะอบแสง Chief Operation Officer บรรยายถึง นวัตกรรมองค์กร WEDO และ คุณอภิรัตน หวานชะเอม ร่วมถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาคนของ WEDO ก่อนที่จะนำเยี่ยมชม SCG Digital Innovation Garege ทางด้าน ศูนย์นวัตกรรม 5G A - Z Center เปิดพื้นที่ต้อนรับ #DigitalCEO6 โดยมี Mr. Walle Wu , AIS Project CMO , ZTE ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ หัวหน้าส่วนงานการตลาดลูกค้าองค์กรและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บรรยาย “5G และการประยุกต์ใช้ในภาครัฐและธุรกิจ” ก่อนเปิดให้สัมผัส A-Z Center : 5G Solutions ทั้ง MR Solution, ZTE 5G AGV x AIS NEXTGen Platform , Integration Operation Center platform , Unmanned Robot Inspection and Surveillance รวมถึง Smart Living , Smart Environment และ Smart Farm ฯลฯ

ภาพ บรรยากาศการศึกษาดูงาน

ภาพ บรรยากาศการศึกษาดูงาน