บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ตะวันออก ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี หารือสร้างอาชีพช่าง IoTs เรียนจบไม่ตกงาน หวังปั้นช่าง IoTs ภาคตะวันออก กว่า 1,000 ราย

14 มีนาคม 2566, จังหวัดชลบุรี – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร. อภิชาติบุตร รอดยัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และทีมงาน ร่วมประชุมหารือกับ นายจำเนียร ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ในการยกระดับทักษะ โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) สร้างอาชีพช่างฝีมืออินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoTs) ให้กับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoTs เพื่อการปลูกพืช หลักสูตรการประยุกต์ใช้ IoTs ในชีวิตประจำวันสำหรับบ้านอัจฉริยะ หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ระยะเวลาแต่ละหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง 5 วัน โดยตั้งเป้าสร้างช่าง IoTs ในพื้นที่ภาคตะวันออก กว่า 1,000 ราย

ภาพ ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

พร้อมกันนี้ ดร. อภิชาติบุตร ได้แนะนำบทบาทและภารกิจของ depa อีกทั้งหารือแนวทางการยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยร่วมกันวางแผนจัดทำหลักสูตรด้านดิจิทัลกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านดิจิทัล ภาพ บรรยากาศการหารือ

ด้านนายจำเนียร กล่าวว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี พัฒนาประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นแรงงานในระบบสถานประกอบการ และแรงงานนอกระบบสถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานขั้นพื้นฐานจนถึงระดับระดับกลาง ต่อยอดพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปได้ โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดหลักสูตรอบรมโครงการ Gig Worker เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมกันนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี มีความยินดีที่จะร่วมกันจัดทำหลักสูตรอบรมกับ depa เพื่อส่งเสริมแรงงานและประชาชนทั่วไปในการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลต่อไป

ภาพ บรรยากาศการหารือ

สำหรับผู้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายนรเศรษฐ พัฒน์ใหญ่ โทร 083-1768875 หรือเข้าร่วมกลุ่มไลน์ข่าวสารภาคตะวันออก https://www.rb.gy/tezugk