บริการ
TH
EN
TH
CN

depa-หลักสูตรผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 (Digital CEO6) ศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ประเทศเยอรมนี

15 มีนาคม 2566,มิวนิค เยอรมนี - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยนายธีรนันท์ ศรีหงส์ประธานกรรมการกำกับ และ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ depa นำทีม Digital CEO รุ่นที่ 6 ศึกษานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จากองค์กรระดับโลก ทั้ง Sap Labs และ Amazon Web Service (AWS) เพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้กับองค์กร รวมถึงการพัฒนาประเทศ อาทิ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่จะทำให้องค์กรเกิดความยั่งยืน เช่น กรณีศึกษา Footprint Management Application LANSY สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลคาร์บอน

ภาพ ประธานกรรมการกำกับ ดีป้า

ภาพ บรรยากาศการศึกษาดูงาน

ทั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการและการดำเนินการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เช่น Zero Emission, Zero Waste, Zero Inequlity จาก SAP Lab Munich และกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing เพิ่มประสิทธิภาพและลด Carbon Footprint ผ่าน AWS System และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence, Machine Learning ที่สามารถตรวจจับ จำแนก และคัดแยกชิ้นงานที่เสียหาย ในระบบอุตสาหกรรม เป็นการลดข้อผิดพลาด ลดเวลา ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ จาก Amazon Web Service Munich รวมถึงศึกษาประวัติศาสตร์การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เครื่องบิน และอวกาศ เช่น ตัวอย่าง Robot Lab, วิวัฒนาการใช้เทคโนโลยี และโครงสร้างวิศวกรรมการบิน และอวกาศ ตลอดจนวิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา จาก Deutsches museum

ภาพ บรรยากาศการศึกษาดูงาน

ภาพ บรรยากาศการศึกษาดูงาน