บริการ
TH
EN
TH
CN

depa พาลงใต้ ประเดิมกิจกรรม Roadshow 6 ภูมิภาค ภายใต้โครงการ Connexion - Creating a new wave of digital talents

14 มีนาคม 2566, จังหวัดสงขลา - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำโดย ดร.สักกเวท ยอแสง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล, นายทันตภณ ปานนาคทองเจริญ ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการลงทุน พร้อมทีมงานจากสาขาภาคใต้ตอนล่าง (depa) ร่วมกับ ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรม Roadshow ภายใต้โครงการ Connexion โดยประเดิมภาคใต้เป็นภาคแรก

ภาพ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ในช่วงแรกของกิจกรรม ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้กล่าวเปิดงาน โดยมหาวิทยาลัยมีความยินดีและเล็งเห็นความสำคัญของหลักสูตร Digital Content Creators และ Digital Influencers โดยเฉพาะการเรียนรู้จากแขกรับเชิญที่เป็นมืออาชีพตัวจริง ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างอาชีพให้กับเหล่านักศึกษาในอนาคต ในขณะที่ ดร.สักกเวท ยอแสง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของโครงการ Connexion ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ทาง “สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เล็งเห็นและผลักดัน การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ โดยปัจจุบัน Digital Content Creators และ Digital Influencers เป็นอาชีพที่ท้าทาย และมีบทบาทที่สำคัญในปัจจุบัน สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงได้ จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการ “แพลตฟอร์ม Connexion” เพื่อยกระดับและสร้างทักษะชุดใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การสร้างความตระหนักและความสามารถในการรับรู้สำหรับประชาชนผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานให้พร้อมต่อการประกอบอาชีพในยุควิถีใหม่ต่อไป”

ภาพ บรรยากาศกิจกรรม Roadshow โครงการ CONNEXION

ต่อเนื่องด้วยการทำ Workshop สุด Exclusive จาก Influencers ซึ่งมีผู้ติดตามบน Application Tiktok กว่า 1.1 ล้านคน, คุณคุณตั้ม ศุภกิตติ์ อูปคา เจ้าของเพจ Thomas Tom ที่มีจุดเริ่มต้นจากการตั้งกล้องถ่ายตัวเองสวมบทบาทต่างๆ ที่มีความตลก และการใส่สำเนียงใต้ โดยได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคนิคในการผลิต Content อาทิ 3K Techniques (Know Your Strength, Know Your Passion และ Know Your Happiness) โดยกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วม Workshop ได้ระดมความคิด และจัดทำ Digital Content ด้วยไอเดียที่สร้างสรรค์ ผ่านเทคนิคที่ได้รับการถ่ายทอดในช่วงแรก โดยมีการคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น และมอบรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานต่อไป

ภาพ บรรยากาศกิจกรรม Roadshow โครงการ CONNEXION

ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม ดร.สักกเวทฯ ได้กล่าวได้เชิญชวนให้ผู้ที่สน และกลุ่มนักศึกษาเข้าอบรมเพิ่มเติมผ่านแพลตฟอร์ม Connexion [https://www.depaconnexion.com] โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักสูตร Digital Content Creators และ Digital Influencers ตั้งแต่ขั้น Basic ที่ช่วยค้นหาตัวตน ความชอบ ขึ้นมาสู่ขั้น Intermediate เพื่อพัฒนาฝึกฝนความรู้และความถนัด นั้นขึ้นไปสู่ขั้น Advanced ที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางแวดวง Digital Content Creators และ Digital Influencers ได้ อีกทั้งผู้ที่มีผลงานโดดเด่นจะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงาน D-Connexion และ Business Matching ช่วงเดือนสิงหาคม อันจะเกิดการจ้างงานและสร้างอาชีพให้ผู้เข้าร่วมต่อไป