บริการ
TH
EN
TH
CN

depa เดินหน้าลุย มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม Roadshow ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ Connexion

20 มีนาคม 2566, จังหวัดชลบุรี – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ Connexion . โดยในช่วงแรก รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ได้กล่าวต้อนรับและยินดีที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ความตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยได้เลือกมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหนึ่งในพื้นที่จัดกิจกรรม Roadshow ภายใต้โครงการ Connexion สร้างกำลังคน สู่อาชีพใหม่ในยุคดิจิทัล ซึ่งต้องการเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาในสาย digital content ให้สามารถเติบโตและต่อยอดในสายอาชีพ content creator ได้ ต่อเนื่องด้วย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของโครงการ Connexion ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ขับเคลื่อนนโยบายและมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดกิจกรรมโครงการ Connexion ให้ตอบโจทย์และแพร่หลายกับผู้ที่มีความสนใจในด้านดิจิทัล ในปัจจุบัน Content Creators กลายเป็นอาชีพสุดฮิตและกำลังมาแรงในสังคมเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อีกทั้งยังเป็นอาชีพทางเลือกและช่องทางรายได้เสริม จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการ “แพลตฟอร์ม Connexion” โดยคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจและให้ความสำคัญของหลักสูตร Digital Content Creators และ Digital Influencers เป็นอย่างยิ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรม onsite กว่า 40 คน และรับชม online กว่า 360 คน

ภาพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวถึงที่มาของโครงการ CONNEXION

ต่อเนื่องด้วยการบรรยายสุดพิเศษที่ได้รับเกียรติจาก Influencer สายครอบครัว ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดในการสร้าง Content ที่เป็นกระแสอย่างมากใน TikTok และ YouTube, คุณโปแปง ณัฏฐ์ฤทัย อุดมพัฒน์วรโชติ เจ้าของเพจ jessicaqueennnn ที่มีผู้ติดตามทั้ง 2 แพลตฟอร์มมากกว่า 2,700,000 followers ที่ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการผันตัวมาเป็น Influencer ริเริ่มจากการทำคลิปง่ายๆกับครอบครัวด้วยไลฟ์สไตล์ที่สนุกสนานซึ่งได้กลายเป็นคลิปไวรัลเพียงชั่วข้ามคืน จากการดึงเอกลักษณ์ตรงนี้มาเป็นส่วนสำคัญในการต่อยอดสร้างสรรค์ Content ทั้งนี้ยังได้แบ่งปันประสบการณ์การทำงานแบบไม่มีกั๊กในการสร้าง Content และเทคนิคการทำงานร่วมกับผู้ว่าจ้าง ซึ่งเทคนิคที่กล่าวมาเป็นประสบการณ์ที่น้องๆนักศึกษาไม่สามารถหาที่ไหน

ภาพ บรรยากาศกิจกรรม . ในช่วงท้ายของกิจกรรม กลุ่มนักศึกษาเรียนรู้จริงจากการลงมือปฎิบัติด้วยกิจกรรม Workshop ในการนำผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุนภายใต้โครงการมาร่วมกันผลิต Content ด้วยการเล่าเรื่องและรีวิวในแบบฉบับของตัวเอง โดยมีการคัดเลือกผลงานที่โดนใจวิทยากรมากที่สุดเพื่อมอบรางวัลสุดพิเศษให้แก่น้องในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำ Digital Content ต่อไป

ภาพ บรรยากาศกิจกรรม