บริการ
TH
EN
TH
CN
depa บุกเมืองมะขามหวาน ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)

depa บุกเมืองมะขามหวาน ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)

20 - 21 กุมภาพันธ์ 2567, จังหวัดเพชรบูรณ์ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนล่าง นำโดย นางสาว ปารนีย์ ดิบดี หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และคณะร่วมประชุมโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของสำนักงานเกษตรจังหวัด ณ PILA Farm Studio (วิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มสตูดิโอ) พร้อมพบปะผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ และกลุ่ม Young Smart Farmer เพื่อการขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)

โดย นายจิรากร แสงโปร่ง นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนกลุ่ม Young Smart Farmer ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนโดรนเพื่อการเกษตร ส่งเสริมศักยภาพภาคการเกษตรของประเทศ แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร และเป็นการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพการผลิตของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชนในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นศูนย์ซ่อมโดรนเพื่อให้บริการในชุมชน ซึ่งโดรนเพื่อการเกษตรภายใต้โครงการดังกล่าวผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ MIT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองเครื่องหมาย dSURE จาก depa เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของเกษตรกรและชุมชนที่สนใจและนำไปใช้งาน

ทั้งนี้นอกจากร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ทีมงาน depa สาขาภาคเหนือตอนล่าง ยังได้เข้าพบหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สำนักงานเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายระเอียดโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)

สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากภาครัฐที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการ และกลุ่ม Young Smart Farmer ยังให้ความสนใจในโครงการเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งยินดีจะสมัครเข้าร่วมโครงการที่ประกาศรับสมัครอยู่ในขณะนี้ด้วย

นอกจากนี้ ทีมงาน depa สาขาภาคเหนือตอนล่าง ยังได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย โดยทุกฝ่ายยินดีเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับ depa