บริการ
TH
EN
TH
CN
ดีป้า จัดกิจกรรม DIGITAL INFINITY SMART LIVING ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารประยุกต์ใช้ eatsHUB เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ดีป้า จัดกิจกรรม DIGITAL INFINITY SMART LIVING ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารประยุกต์ใช้ eatsHUB เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

22 กุมภาพันธ์ 2567, กรุงเทพมหานคร – ดีป้า จับมือ เขตสัมพันธวงศ์ จัดกิจกรรม DIGITAL INFINITY: SMART LIVING ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว เดินหน้าผลักดัน Smart Economy ผ่านการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ eatsHUB แพลตฟอร์มเรียกรับ-ส่งอาหารสัญชาติไทย เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร สร้างอาชีพแก่ผู้ที่กำลังมองหางานหรือต้องการรายได้เสริมด้วยการเป็นไรเดอร์ พร้อมตั้งเป้าสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืน

นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม DIGITAL INFINITY: SMART LIVING ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว โดยมี นางสุภาวดี เพชรชนะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตสัมพันธวงศ์ ,ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ ดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วยพ่อค้าแม่ขายและผู้ที่สนใจร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ เขตสัมพันธวงศ์

ดร.ปรีสาร เปิดเผยว่า กิจกรรม DIGITAL INFINITY: SMART LIVING ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ในเขตสัมพันธวงศ์สามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่าน eatsHUB แพลตฟอร์มเรียกรับ-ส่งอาหารสัญชาติไทย และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ในอนาคต

“กิจกรรม DIGITAL INFINITY: SMART LIVING ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้ ‘โครงการ DIGITAL INFINITY: SMART LIVING เร่งสร้างเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล’ ที่ดำเนินการ ใน 11 พื้นที่ 10 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร คือหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่ ดีป้า ตั้งเป้าผลักดัน Smart Economy ผ่านการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ eatsHUB ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยส่วนแบ่งรายได้ (GP) ที่ต่ำกว่าแพลตฟอร์มอื่นในตลาด ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ต้องจ่ายค่าอาหารที่แพงเกินจริง ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างอาชีพแก่ผู้ที่กำลังมองหางานหรือต้องการรายได้เสริมด้วยการเป็นไรเดอร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างพื้นที่ต้นแบบด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ระดับท้องถิ่น ก่อนกระจายไปสู่พื้นที่ใกล้เคียง และนำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป” ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

​นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับความรู้จากเวทีเสวนาพิเศษภายใต้หัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการขนส่งอาหาร พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกับดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ที่มาร่วมออกบูธภายในงาน