บริการ
TH
EN
TH
CN
#DigitalCEO7 ลุยเติมศักยภาพ “ผู้นำยุคดิจิทัล”

#DigitalCEO7 ลุยเติมศักยภาพ “ผู้นำยุคดิจิทัล”

23 กุมภาพันธ์ 2567, กรุงเทพฯ; หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เดินหน้าเสริมศักยภาพผู้นำยุคดิจิทัล ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และ อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษ “Driving Thai innovation to adapt to future changes” ก่อนที่ คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด (Claim Di) บรรยาย “กรณีศึกษาองค์กรที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลจนธุรกิจสำเร็จ” และนำเข้าสู่การบรรยาย “2024 Cyber Security Trends” โดยคุณอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ Chief Technology Officer บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด

สำหรับในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บรรยาย “Future of Finance & the Untold Half Truth” ตามด้วยการบรรยายจาก รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ในหัวข้อ “Real-world Benefit from AI เตรียมพร้อมตั้งรับปรับกลยุทธ์” ก่อนที่ คุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด บรรยาย “การนำ AI ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร Social Enterprise”

นอกจากนี้ ในช่วงเย็นยังเซสชั่นพิเศษ SAP Business Dinner Talk โดยบริษัท SAP ประจำภูมิภาคอินโดจีน ซึ่ง ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น depa เป็นผู้แทนในการการต้อนรับเหล่าผู้บริหาร SAP ได้แก่ คุณกุลวิภา ปิยวัฒนเมธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท SAP ประจำภูมิภาคอินโดจีน , คุณวารุณี รัชตพัฒนากุล ผู้อำนวยการอาวุโส รัฐกิจสัมพันธ์ SAP เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณ Amit Malik หัวหน้าสายงาน ผลิตภัณฑ์ LeanIX and Signavio และ คุณอโณทัย บุญญะวินัยกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและแผน บริษัท SAP ประจำภูมิภาคอินโดจีน ฯลฯ ที่มาร่วมแชร์นโยบายและทิศทางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจาก SAP ก่อนที่ #DigitalCEO7 จะได้ไปเรียนรู้และสัมผัสเทคโนโลยี ณ SAP Experience Center ที่เมือง Walldorf ประเทศเยอรมนี