บริการ
TH
EN
TH
CN

ประเทศไทยสามารถสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อเข้าสู่ระดับโลกได้หรือไม่

ปัจจุบันตลาดอีคอมเมิร์ซทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ต่าง ๆ เกิดการแข่งขันกัน เพื่อต้องการเป็นบริษัทชั้นนำของโลก ด้วยการแข่งขันที่สูงเช่นนี้ จึงทำให้เกิดคำถามขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็น “ทำไมประเทศไทยต้องมีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระดับโลก? อะไรคือคุณสมบัติสำคัญในการทำงานของแพลตฟอร์ม? เราจะสร้างแพลตฟอร์มได้อย่างไร? ใครมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้มันเกิดขึ้น? และคำถามที่หลาย ๆ คนคาดหวังคือ ประเทศไทยสามารถสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อเข้าสู่ระดับโลกได้หรือไม่” คำถามเหล่านี้จุดประกายขึ้นมาจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจากรัฐบาลไทย ได้ริเริ่มยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนประเทศให้เป็นเทคโนโลยีดิจิทัล เหนือสิ่งอื่นใด เพื่อเป็นการขจัดความยากจนด้วยการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองและเขตเมืองด้วย โดยรวมไปถึงพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลสามารถใช้ระบบอีคอมเมิร์ซได้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

แนวคิดการสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ หากสามารถไปสู่ระดับโลกได้จะสามารถสร้างคุณค่าให้กับประเทศไทยตามที่ระบุไว้ในนโยบาย Thailand 4.0 และต้องมีความพร้อมในการแก้ไขจุดอ่อนในระบบอีคอมเมิร์ซของประเทศไทย ทั้งอุปสรรคทางภาษาในการเข้าถึงแพลตฟอร์มระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้านำเข้าในตลาด จากประเทศจีน และอีกหนึ่งจุดที่ต้องแก้ไขคือ การนำเอาผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะในท้องถิ่นเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์ม เพื่อให้สินค้าของไทยสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกได้

ภาพรวมของการทำงานของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจะมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วน เช่น ครีเอทีฟ เทคโนโลยี สื่อและช่องทางที่มีทั้งผู้ค้าปลีกออนไลน์และร้านค้าตามร้านที่แย่งชิงลูกค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์ สิ่งสำคัญที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ดีจะต้องมีคือ ความตรงต่อเวลา ความใกล้ชิดกับลูกค้า คุณภาพ โดยถือเป็นตัวขับเคลื่อนที่ช่วยให้มีความถูกต้องและยั่งยืนมากขึ้น สำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่นำเสนอด้วยคุณภาพสูงทั้งด้านการใช้งานและประสบการณ์ของลูกค้าจะเป็นปัจจัยการขับเคลื่อนที่ทรงพลังสำหรับการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ในประเทศไทยอย่างแน่นอน และบรรลุพันธกิจที่กล่าวถึงในนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อปูทางให้ประเทศไทยสามารถสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระดับโลก เพื่อแข่งขันกับคู่ค้าระดับโลกได้ โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก แรงขับเคลื่อนนี้มาจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งประเทศไทยมุ่งหวังที่จะแข่งขัน เพื่อเป็นศูนย์กลางดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีก 10 ปีข้างหน้า เป็นผลให้รัฐบาลได้ก้าวไปข้างหน้าในทุกด้าน เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขั้นสูงด้วย 10 อุตสาหกรรม S-Curve

สำหรับระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย ผลการประเมินพบว่า คนไทย 68 ล้านคนค่อนข้างคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากใช้สมาร์ทโฟน 48 ล้านคนหรือ 70.6%, 46 ล้านคนหรือ 67.6% ใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย บางกอกโพสต์ยังกล่าวอีกว่า “ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 1 สำหรับผู้ใช้บริการธนาคารบนมือถือ อันดับที่ 2 การเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัล และอันดับที่ 3 ในการค้าบนมือถือ” ดังนั้นจึงเป็นหลักฐานว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในทางที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของตลาดดิจิทัลให้กลายเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลกระทบสูงสุดในการปรับปรุงผลิตภาพและผลผลิตของประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ ในแง่ของกับดักความไม่เท่าเทียมกัน เศรษฐกิจดิจิทัลไม่มีเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังในการขจัดความยากจน การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนรวยกับคนจน ระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองและพื้นที่ชนบทห่างไกล

การสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมีความมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีหลักที่ซื้อจากต่างประเทศทั้งหมด สำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือของไทยที่มีการใช้งาน 55 ล้านคนที่อ้างถึงใน Global Digital Report 2019 รายได้อีคอมเมิร์ซออนไลน์ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทั่วโลกอยู่ในอันดับที่ 22 (7,268 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในขณะที่ 5 อันดับแรกคือจีนอันดับ 1 (1,115,842 ล้านเหรียญสหรัฐ) อันดับที่ 2 United สหรัฐอเมริกา (410,891 ล้านเหรียญสหรัฐ) ญี่ปุ่นที่ 3 (104,514 ล้านเหรียญสหรัฐ) สหราชอาณาจักรที่ 4 (96,920 ล้านเหรียญสหรัฐ) และเยอรมนีที่ 5 (87,445 ล้านเหรียญสหรัฐ) ตามลำดับ โดยเฉพาะการเปรียบเทียบรายได้อีคอมเมิร์ซระหว่างแพลตฟอร์ม 5 อันดับแรกของโลก อาเซียน และไทย หากดูรายได้อีคอมเมิร์ซไทยอันดับต้น ๆ ของไทยนั้นน้อยกว่าคู่ค้าในอาเซียนและทั่วโลกอย่างมาก

ในส่วนของ Facebook นั้นไม่สมมาตรเหมือนกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้ ถือว่า Facebook Commerce (F-Commerce) ครอบคลุมผู้ใช้กว่า 3.5 พันล้านคนทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย ดังนั้นรายรับของ Facebook ที่ 70.697 พันล้าน USD (2019) จะถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 และ 4 ในหมวดอีคอมเมิร์ซระดับโลก แม้ว่าการตลาดดิจิทัลจะเติบโตแบบทวีคูณ โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนอย่างเข้มข้นของภาครัฐและเอกชน แต่การหยุดชะงักของ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2020 ทำให้คนไทยใช้เงินและใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการซื้อสินค้าและบริการจากช่องทางออนไลน์ แต่น่าเสียดายที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใช้งานเกือบทั้งหมดเป็นของต่างประเทศ แพลตฟอร์มสัญชาติไทยมีส่วนแบ่งรายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ประเทศไทยควรสนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย โดยผู้กำหนดนโยบาย ผู้จัดการกองทุน สตาร์ทอัพ ภาครัฐและภาคเอกชน ต้องร่วมมือกัน โดยให้ความกระจ่างในการสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยและช่วยให้ประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม ประชาชนสามารถซื้อขายสินค้าได้อย่างคล่องตัว โดยปราศจากอุปสรรคทางการค้า ปัจจุบันตลาดอีคอมเมิร์ซกำลังแข่งขันกันเฉพาะกับคู่แข่งรายใหญ่เท่านั้น รัฐบาลจึงควรตระหนักและสนับสนุนแพลตฟอร์มสัญชาติไทยว่าจะทำอย่างไรแพลตฟอร์มของคนไทยนั้นจึงสามารถแข่งขันในตลาดระดับโลกได้ แม้ว่าตอนนี้แพลตฟอร์มสัญชาติไทยหลายแพลตฟอร์มจะยังไม่สามารถแข่งขันกับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ระดับโลกได้ แต่คนไทยก็ยังต้องการแพลตฟอร์มสัญชาติไทยที่ช่วยให้พวกเขาสามารถขายสินค้าและขายผลิตภัณฑ์และบริการทั้งในประเทศและทั่วโลกเช่นกัน

โดย นางสาวอิศราวรรณ คงปรีชา

ส่วนส่งเสริมการตลาด

สฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล

อ้างอิงจาก: