บริการ
TH
EN
TH
CN
depa หาพันธมิตร ร่วมบริหารจัดการ The Capsule @Thailand Digital Valley

การหาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่โรงแรม ภายใน Thailand Digital Valley ครั้งที่ 2

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การหาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่โรงแรมภายใน Thailand Digital Valley ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สำนักจัดการสินทรัพย์ดีป้า dam@depa.or.th