บริการ
TH
EN
TH
CN
depa ค้นหาพันธมิตร ร่วมบริหารจัดการพื้นที่ในโครงการ Thailand Digital Valley

การหาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ Thailand Digital Valley ครั้งที่ 2

ประกาศสำนักงานฯเรื่อง การหาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่Thailand Digital Valley ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สำนักจัดการสินทรัพย์ดีป้า dam@depa.or.th