บริการ
TH
EN
TH
CN
การรับสมัครนิติบุคคล บุคคลธรรมดาเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

การรับสมัครนิติบุคคล บุคคลธรรมดาเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคล บุคคลธรรมดาเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

พื้นที่ดำเนินการ: ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

เปิดรับสมัคร : 16 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2566

พิจารณาคุณสมบัติ : 16 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2566

ประกาศผล: ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน (หรือเป็นไปตามที่สำนักงานฯ กำหนด)

คุณสมบัติ :

  1. ผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล มีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ กับกระทรวงพาณิชย์
  2. วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติเฉพาะ

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://www.lin.ee/c71YR14

เลือกเทคโนโลยีดิทัลดิจิทัลผ่าน Techhunt ได้ที่ https://www.techhunt.depa.or.th/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ

โทร. 02 026 2333 ต่อ 3204-7

Email : [email protected]

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

โทร. 02 026 2333 ต่อ 4203

Email : [email protected]