บริการ
TH
EN
TH
CN
ดีป้า ส่งเสริม Digital Startup ระยะเริ่มต้น (Early Stage) ปั้นธุรกิจพิชิตตลาดโลก

ดีป้า ส่งเสริม Digital Startup ระยะเริ่มต้น (Early Stage) ปั้นธุรกิจพิชิตตลาดโลก

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : 1 - 31 มีนาคม 2566

พิจารณาคุณสมบัติ : 3 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศผล: ภายในเดือนมิถุนายน2566

คุณสมบัติ : เป็นบุคคลธรรมดาที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนนิติบุคคล จัดตั้ง บริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่เกิน 3 ปี ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัล

สาขาเป้าหมาย : อุตสาหกรรมเป้าหมาย 8 สาขา ได้แก่ บริการภาครัฐ สุขภาพ ท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การบริการ การเงิน และ เมือง อัจฉริยะ 7 ด้าน

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailandหรือ https://www.lin.ee/c71YR14

ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม www.depa.or.th/startup

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

โทร. 02 026 2333 ต่อ 1406,1272 หรือ 1128

Email : [email protected]