บริการ
TH
EN
TH
CN
ดีป้า สานต่อเครือข่าย dVenture ร่วมดัน Digital Startup ไทยศักยภาพสูงสู่เส้นทาง Unicorn

ดีป้า สานต่อเครือข่าย dVenture ร่วมดัน Digital Startup ไทยศักยภาพสูงสู่เส้นทาง Unicorn

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการ

เปิดรับสมัคร : 1 - 31 มีนาคม 2566

พิจารณาคุณสมบัติ : 3 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศผล: ภายในเดือนมิถุนายน 2566

คุณสมบัติ :

  1. การรับสมัครข้อเสนอโครงการส่งเสริมการลงทุนหรือประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในระยะการก่อตั้งธุรกิจ หรือที่จดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทจำกัดแล้วไม่เกิน 3 ปี ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (S2)
  2. การรับสมัครข้อเสนอโครงการส่งเสริมการลงทุนหรือประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในระยะเติบโตธุรกิจ หรือที่จดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทจำกัดแล้วไม่เกิน 5 ปี ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (S3)

เงื่อนไข : เป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยร่วมที่เข้าร่วมโครงการ dVenture

สาขาเป้าหมาย : อุตสาหกรรมเป้าหมาย 8 สาขา ได้แก่ บริการภาครัฐ สุขภาพ ท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การบริการ การเงิน และ เมือง อัจฉริยะ 7 ด้าน

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://www.lin.ee/c71YR14

ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม www.depa.or.th/startup

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

โทร. 02 026 2333 ต่อ 1406,1272 หรือ 1128

Email : [email protected]