บริการ
TH
EN
TH
CN
ดีป้า เร่งดัน Digital Startup สาย EdTech เปิดรับทุกไอเดียแพลตฟอร์มดิจิทัลเสริมทักษะโค้ดดิ้ง

ดีป้า เร่งดัน Digital Startup สาย EdTech เปิดรับทุกไอเดียแพลตฟอร์มดิจิทัลเสริมทักษะโค้ดดิ้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: EdTech ต่อยอดการพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566

พิจารณาโครงการ : วันที่ 3 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศผล: ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

คุณสมบัติ:

  • หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ องค์การเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน วิสาหกิจเริ่มต้นที่จดทะเบียนนิติบุคคล จัดตั้งบริษัทจำกัดแล้วไม่เกิน 5 ปี

  • ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรม ดิจิทัล (Digital Startup) ผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund ในระยะก่อตั้งธุรกิจ (S2) ของสำนักงานฯ

เอกสารดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัครของโครงการ