บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2566

พิจารณาคุณสมบัติ : 19 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566

ประกาศผล: ภายในเดือนกันยายน 2566

คุณสมบัติ : เป็นบุคคลธรรมดาที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนนิติบุคคล จัดตั้ง บริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่เกิน 3 ปี ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัล

สาขาเป้าหมาย: อุตสาหกรรมเป้าหมาย 8 สาขา ได้แก่ บริการภาครัฐ สุขภาพ ท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การบริการ การเงิน และ เมือง อัจฉริยะ 7 ด้าน

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://lin.ee/c71YR14

ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.depa.or.th/startup

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

โทร. 02 026 2333 ต่อ 1406,1272 หรือ 1128

Email : [email protected]