บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2566

พิจารณาคุณสมบัติ : 19 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566

ประกาศผล: ภายในเดือนกันยายน 2566

คุณสมบัติ : บริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่เกิน 5 ปี ซึ่งประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัล

เป้าหมาย : แพลตฟอร์มการเรียนและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ (Learning and practical training platform) ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity) สำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ผลิตและจำน่ายผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://lin.ee/c71YR14

ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.depa.or.th/startup

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล

โทร. 02 026 2333 ต่อ 1505 – 1506

Email : [email protected]