บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์โดรน

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์โดรน

ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566

พิจารณาคุณสมบัติ : 1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2566

ประกาศผล: ภายในเดือนกันยายน 2566

คุณสมบัติ : สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ

เป้าหมาย : ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์โดรนอย่างน้อย 1 โครงการ

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://lin.ee/c71YR14

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล

โทร. 02 026 2333 ต่อ 1505 – 1506

Email : [email protected]